Реєстрація
Новини
19 квітня, 2013

Участь у конференції – дистанційна.

Конференція організована в рамках Стратегії розвитку національної сертифікації бухгалтерів та аудиторів
при підтримці:
Інституту економіки промисловості
Національної Академії Наук України
Донецького національного технічного університету
Харківського національного економічного університету
Всеукраїнської спілки вчених-економістів
ТОВ «Економічний науково-освітній центр»

Організаційний комітет конференції:
Голова організаційного комітету Клімов
А.В
., президент УАСБА, директор ТОВ «Галар-аудит»,
к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського
обліку Харківського національного
економічного університету, CIPA;

Канигін С.Л. віце-президент УАСБА,
фінансовий директор ТОВ "Дикергофф
(Украина)", CIPA;

Ковальчук В.В, виконавчий директор
УАСБА, САР;

Василенко Н.К., провідний спеціаліст з
МСФЗ агрохолдинга, к.е.н., CIPA, DipIFR,
CMA;

Пилипенко А.А., завідувач кафедри
бухгалтерського обліку Харківського
національного економічного університету, д.е.н.,
професор;

Вишневський В.П. заступник директора по
науці Інституту економіки промисловості НАН
України, академік;

Пікалова Н.В. головний бухгалтер
Інституту економіки промисловості
Національної академії наук України;

Кендюхов О.В. – голова Всеукраїнської
спілки вчених-економістів, д.е.н., професор;
Дементьєв В.В. директор ННІ «Вища школа
економіки і менеджменту» ДонНТУ, д.е.н.,
професор;

Гавриленко В.А., завідувач кафедри
бухгалтерського обліку та аудиту ДонНТУ,
д.е.н., професор;

Леонова Л.О., доцент кафедри
«Бухгалтерський облік та аудит» ДонНТУ,
директор ТОВ «Економічний науково-освітній
центр», к.е.н.;

Білязе Л.П., доцент кафедри
«Бухгалтерський облік та аудит» ДонНТУ, к.е.н.,
CIPA.


ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
Всеукраїнської науково-практичної конференції
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
РЕФОРМУВАННЯ ОБЛІКУ,
ОПОДАТКУВАННЯ ТА АУДИТУ В
УКРАЇНІ»


15 травня 2013 року, м. Київ
Організатори запрошують до участі у
конференції вчених, викладачів, аспірантів та
фахівців в області бухгалтерського обліку,
оподаткування та аудиту.
Участь у конференції зараховується як
підвищення кваліфікації для членів УАСБА.

Напрями роботи конференції:
1. Сучасний стан бухгалтерського обліку в
Україні та перспективи його реформування в
аспекті глобальних економічних тенденцій.
2. Податкова система: стан та напрями
реформування.
3. Досвід та умови впровадження
міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку.
4. Удосконалення бухгалтерського та
податкового обліку з метою викорінення
корупції та детінізації економіки.
5. Стратегічні пріоритети розвитку освіти
бухгалтерів та аудиторів в Україні.
6. Роль професійних громадських
організацій у розвитку бухгалтерського
обліку в Україні.
7. Проблеми та перспективи аудиторської
діяльності в Україні.

Для дистанційної участі у роботі конференції Вам необхідно надіслати на адресу оргкомітету до 10 травня 2013 р.:
-заявку на участь у конференції;
-тези доповіді;
-копію платіжного документу про сплату організаційного внеску.
Матеріали надсилати в електронному вигляді за електронною адресою: e-mail: nauka-center@bigmir.net

ЗАЯВА
на участь у роботі конференції
Прізвище, ім'я, по батькові _____________________________
____________________________________________________
Науковий ступінь ____________________________________
Посада______________________________________________
Вчене звання ________________________________________
Місце роботи (навчання) ______________________________
Тема доповіді________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Напрям роботи конференції ____________________________
Поштова адреса______________________________________
____________________________________________________
Телефон_____________________________________________
Е-mаі1_______________________________________________

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
МАТЕРІАЛІВ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Для включення у програму конференції
розглядаються заяви на участь і тези,
отримані в електронному вигляді
оргкомітетом до 10 травня 2013 року .

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
ДОПОВІДЕЙ

Іванченко Іван Васильович к.е.н., доцент
Харківський національний економічний
університет

КРИТЕРІЇ ВИЗНАННЯ
НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

Нематеріальні активи – це немонетарні
активи, які не мають фізичної сутності.....

Обсяг тез не повинен перевищувати 3 повних
сторінок українською або російською мовою. Кількість
авторів – не більше трьох.
Тези роздруковується на аркушах формату А4.
Поля: ліве – 2,5 см; праве – 1,5 см; верхнє і нижнє – 2,0
см. Міжстроковий інтервал 1. Розмір абзацного
відступу – 1 см. Шрифт - Times New Roman, 14.

Матеріали, оформлені з суттєвим
порушенням вимог публікуватися не будуть.

УМОВИ УЧАСТІ
Організаційний внесок за участь у конференції
становить 120 грн.
Ця сума включає організаційні витрати, витрати на
видання та розсилку збірника матеріалів конференції.
Громадська організація не є платником ПДВ.

Реквізити для сплати організаційного
внеску:

Одержувач: ГО "Українська асоціація сертифікованих
бухгалтерів і аудиторів"
ЄДРПОУ 33152728
Банк одержувача: ВАТ "КБ "ЕКСПОБАНК" М.КИЇВ
Номер рахунку: 26009104666101
МФО 322294
Призначення платежу: "Безповоротня фінансова
допомога від _________"
Контактний телефон: (050) 929-80-69
e-mail: nauka-center@bigmir.net
Відповідальний секретар: Апілат Еліна Юрієвна
тел: (067) 570-52-22, (093) 874-52-22
Сподіваємося на Вашу участь у роботі
конференції!
З повагою. Оргкомітет

http://www.uacaa.org/images/other/star.png

Информация о конференции скачать pdf

Читати далі»
 
13 квітня, 2013

Наименование предмета Кол-во часов Начало курса (выходные дни) Стоимость без НДС, грн.
Управленческий учет (1 уровень) 40 с 20 апреля по 22 июня суббота с 9 до 14 2250,00
Управленческий учет (2) продвинутого уровня (практикум) 45 С 11 мая по 23 мая 2500,00

http://www.uacaa.org/images/other/star.png При покупке 2-х предметов курсового обучения скидка 20% от стоимости второго предмета.

«Управленческий учет продвинутого уровня»

Предполагает углубленный практический курс решение задач , что даст возможность более успешно подготовиться к сдаче экзамена «Управленческий учет-2» программы CIPA  и получить глубокие теоретические знания для применения в практике и других обучающих программах.

Преподаватель Красник Наталья Павловна .

Занятия проводятся , по адресу: г. Киев, пр-т Краснозвездный, 119, корпус № 23.(МАУП)
Ст метро «Демеевская»

Регистрация : office@uacaa.org заявка с указанием предмета и контактных данных слушателя.

Вопросы  тел.: 361-89-23, /094/-926-59-23, /095/940-46-56, 067-223-41-22.

Читати далі»
 
12 березня, 2013

АССА DipIFR (Rus.) - международный диплом по МСФО (Diploma in the International Financial Reporting), учрежденный всемирно известной Ассоциацией Присяжных Сертифицированных Бухгалтеров Великобритании (ACCA).

Преподаватель – Василенко Наталья Константиновна – к.э.н., обладатель профессиональных сертификатов –CIPA, DipIFR, CMA, практик, ведуший специалист по МСФО агрохолдинга, консультант по МСФО аудиторских компаний «большой четверки».

http://www.uacaa.org/images/other/star.png АКЦИЯ!!!
Стоимость курса 6000,00 грн.(без НДС)
включая учебный материал.
 • Стоимость регистрации на экзамен – 2700,00 грн.
 • Возможно посещение отдельных занятий по отдельным интересующим Вас темам. Стоимость одного занятия 600,00 грн.( по предварительной записи)
 • Количество часов: 80 (10 занятий х 8 ч. с 9-00 до 18-00).

Занятия проводятся по субботам с 9-00 до 18-00.
График занятий: 16,23; 6,13,20,27 апреля; 11,18,25 мая; 1 июня.
(В график могут быть внесены изменения по согласованию со слушателями)

Занятия проводятся на базе Межрегиональной Академии Управления Персоналом (МАУП), по адресу: г. Киев, пр-т Краснозвездный, 119, корпус 23

Регистрация:
 по электронной почте на адрес: office@uacaa.org (укажите пожалуйста ФИО и контактный номер телефона).   Контактный тел. 095-940-46-56, 361-89-23, 094-926-59-23
Подробности на сайте www.uacaa.org

Сколько б ты ни жил, всю жизнь следует учиться!

Сенека

Читати далі»
 
7 березня, 2013
C 8 Марта!

Весна несёт тепло и радость,
Природа оживает вновь.
Для счастья всем нужна лишь малость –
Нужна поддержка и любовь.

И тот не прав, кто называет
Восьмое марта женским днем.
Мы круглый год о вас мечтаем,
Для вас, любимые, живём!

Смысл нашей жизни – вы. Причина
Ясна рабу и королю:
Мы с вами только половина,
Без вас – стремимся мы к нулю.

Всем жёнам, бабушкам и мамам,
Любимым, сёстрам, дочерям.
В чудесный этот день весенний
Мы говорим: "Спасибо вам!"

Сегодня, милые, примите
Слова, подарки и цветы.
Пусть будет всё, как вы хотите,
А в мире – больше красоты!

Андрей Климов

Читати далі»
 
5 березня, 2013

Обучение по программе АССА "DipIFR-рус."

АССА DipIFR (Rus.) - международный диплом по МСФО (Diploma in the International Financial Reporting), учрежденный всемирно известной Ассоциацией Присяжных Сертифицированных Бухгалтеров Великобритании (ACCA).

DipIFR, на сегодняшний день, один из самых востребованных и престижных квалификационный курсов, который дает обширные теоретические и практические знания и навыки в области МСФО, а именно:

 • понимание структуры международной финансовой отчетности;
 • практическое применение международных стандартов учета и международных стандартов отчетности;
 • подготовка финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами учета и финансовой отчетности;
 • подготовка финансовой отчетности групп, включающих дочерние и ассоциированные компании и совместные предприятия.

Преподаватель – Василенко Наталья Константиновна – Кандидат экономических наук, обладатель професиональных сертификатов –CIPA, DipIFR, CMA, практик, ведуший специалист по МСФО агрохолдинга, консультант по МСФО аудиторских компаний «большой четверки».
 • Колличество часов:  80  (10 занятий х 8 ч. с 9-00 до 18-00)
 • Стоимость курса 7300,00 грн.(без НДС)включая учебный материал.
 • При условии внесения полной оплаты до 16.03.2013г. – цена курса 6900 грн.
 • Стоимость регистрации на экзамен  – 2700,00 грн.
 • Возможно посещение отдельных занятий по отдельным интересующим Вас темам.
 • Стоимость одного занятия 700,00 грн.( по предварительной записи)

Занятия проводятся по субботам с 9-00 до 18-00. График занятий: 16,23,30 марта; 6,13,20,27 апреля; 11,18,25 мая. (В график могут быть внесены изменения по согласованию со слушателями)

Занятия проводятся на базе Межрегиональной Академии Управления Персоналом (МАУП), по адресу: г. Киев, пр-т Краснозвездный, 119, корпус 23

Регистрация:
 по электронной почте на адрес: office@uacaa.org (укажите пожалуйста ФИО и контактный номер телефона).   Контактный тел. 095-940-46-56, 361-89-23, 094-926-59-23
Подробности на сайте www.uacaa.org

Темы занятий

1 Введение в МСФО
Принципы подготовки и составления финансовой отчетности
МСФО 1 «Представление финансовой отчетности»
МСФО 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки»
МСФО 10 «События после отчетного периода»
2 МСФО 18 «Выручка»
МСФО 11 «Договоры подряда»
МСФО 2 «Запасы»
МСФО 16 «Основные средства»
МСФО 32 «Затраты по займам»
3 МСФО 40 «Инвестиционная недвижимость»
МСФО 20 «Учет субсидий, и раскрытие информации о правительственной помощи»
МСФО 38 «Нематериальные активы»
4 МСБО 17 «Аренда»
МСФО 41 «Сельское хозяйство»
МСФО 36 «Обесценение активов»
5 МСФО 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы»
МСФО 19 «Вознаграждение работникам»
МСФО 2 «Платежи с использованием акций»
6 МСФО 12 «Налоги на прибыль»
МСФО 32, 39, «Финансовые инструменты»
7 МСФО 27 «Консолидированные и отдельные финансовые отчеты»
Принципы подготовки и составления консолидированной финансовой отчетности
Основные принципы – Консолидированный отчет о финансовом положении
Дальнейшие корректировки
8 МСФО 27 «Консолидированные и отдельные финансовые отчеты»
Консолидированный отчет о комплексной прибыли
МСФО 28 Инвестиции в ассоциированные предприятия»
МСФО 31 «Участие в совместных преприятиях»
9 МСФО 21 «Влияние изменения валютных курсов»
МСФО 33 «Прибыль на акцию»
МСФО 7 «Отчеты о движении денежных средств»
10

МСФО 8 «Операционные сегменты»
МСФО 5 «Необоротные активы, предназначенные на продажу, и прекращенная деятельность»
МСФО 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах»
МСФО 34 «Промежуточная финансовая отчетность»
МСФО 1 «Применения МСФО впервые»

Решение задач.
Пробный экзамен

 

Читати далі»
 
МАГАЗИН
Статистичні дані
Динаміка зрісту кількості членів УАСБА
Партнери Асоціації

CIPAEN

Ліга Закон

Кайлас консалтинг

Членство УАСБА в міжнародних організаціях
Календар подій
24 липня 2014
П В С Ч П С Н
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
«червень      серпнень»
Членство в УАСБА
До Вашої уваги
Свій серед своїх